Wybierz język :

Programowanie serwonapędów

Programowanie serwonapędów

SERWO SILNIKI

Serwosilniki można wytłumaczyć prostymi silnikami elektrycznymi, które są sterowane za pomocą dodatkowego serwomechanizmu. Zasadniczo są one połączeniem różnych części elektronicznych, w tym dobrze znanych silników prądu stałego i prądu przemiennego. Są one używane w mechanizmie zamkniętej pętli, który rejestruje sprzężenie zwrotne i kontroluje prędkość obrotową.

STEROWNIKI SERWA

Serwonapęd odbiera sygnał sterujący z systemu sterowania, wzmacnia sygnał i przesyła prąd elektryczny do serwosilnika, aby ruch był proporcjonalny do sygnału sterującego. Sygnał sterujący zwykle oznacza żądaną prędkość, ale może również oznaczać żądany moment obrotowy lub położenie. Czujnik przymocowany do serwonapędu przekazuje aktualny stan silnika do serwonapędu. Następnie serwonapęd porównuje aktualny stan silnika z określonym stanem silnika.

SERWONAPĘDY: PROGRAMUJEMY

Programowanie napędu DELTA Servo
Programowanie napędu DELTA Servo
Programowanie serwonapędów SEW
Programowanie serwonapędów SEW
Programowanie napędów SIEMENS Servo
Programowanie napędów SIEMENS Servo
Programowanie serwonapędów Schneider
Programowanie serwonapędów Schneider
Programowanie serwonapędów Schneider
Programowanie serwonapędów Schneider